سبد خرید0

دروغگویی یا خیال پردازی در کودکان؟
دروغ بیان سخنی است که مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. چنین شخصی آگاهانه به انجام این امرمی پردازد. بسیاری از کودکان خردسال و آنهایی که در مرز تشخیص هستند بین واقعیت و تخیل فرق نمی گذارند و از نظر ما سخنشان دروغ است. کودکانی که آگاهانه به دروغگویی می پردازند؛با زمینه سازی و تدبیر این کار را انجام می دهندو نقشه و حساب مطرح است که کودک برای رسیدن به هدف و مقصد مورد استفاده قرار می دهد.

علل دروغگویی
1. مورد تحقیر واقع شدن کودک توسط اطرافیانش
2. عدم توجه به کودک توسط والدین و اطرافیان باعث می شود برای جلب توجه این کار را انجام دهد.
3. تقلید از بزرگترها
4. سرکوب یا تنبیه شدن کودک توسط والدین که زیر بنای آن می تواندانتظارات بیش از حد باشد لذا کودک برای دفاع از خود دروغ می گوید.
معمولاً کودکان حدود سن ۶ تا ۷ سالگی از میزان دروغ خود می کاهند. آنها در می یابند که دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد‌. اگر بعد از این سن کودک هنوز به دروغگویی خودش ادامه می دهد والدین باید با بررسی علل،سعی در رفع کمبودهایی که عامل پناه جستن اوبه دروغگویی است کنند. اگر کودک در عمل پی ببرد که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تشویق و برای راستگویی تنبیه نمی کنند به تظاهر در رفتار و جعل در واقعیت نخواهند پرداخت.

راهکارها 
اجازه دادن بیان احساسات به کودک
کودک باید احساساتش را آزادانه ابراز کند و نباید برای احساسش تنبیه شود برای مثال اگرکودکی از برادر کوچکترش خوشش نمی آید باید به او اجازه داده شود که احساسش را بیان کند.
عفو و بخشش
برای تربیت فرزندان رعایت انضباط ضروری است ولی زیاده روی در این امر درست نیست. گاهی ضروری است از بعضی لغزشها که خودمان هم مرتکب می شویم چشم پوشی کنیم و او را ببخشیم.
محدود کردن توقعات
از کودکان انتظار نداشته باشیم همه توقعات ما را برآورده کند و کاری که ما قادر نیستیم یا نمی خواهیم را او انجام دهد.
? نکته قابل توجه این است که محیط خانه بایستی از ریا و نیرنگ به دورباشد چون کودکان به سرعت تقلید می کنند ؛ از طرفی آنها بایستی در خانه احساس آرامش کند و بدانند خطاهای ناخواسته بخشوده می شود.