سبد خرید0

آموزشگاه نارنج و ترنج با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خرداد ماه 89 تاسیس گردید.

موسس و مدیر: خانم مائده صنعتگر (کارشناس ارشد مشاوره خانواده)

همکاران و مربیان عزیز آموزشگاه مابه ترتیب حروف الفبا خانم ها:

فروزنده اعتزازیان: دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر اصفهان

زهرا بارانی: کارشناسی علوم قرآنی

اعظم بهلول: کارشناس ارشد صنایع دستی- عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

شیوا پوریان: کارشناسی گرافیک

عاطفه شفیعی: کارشناس ارشد صنایع دستی گرایش تذهیب- عضو هیات علمی دانشگاه اراک

اکرم صادقی: کارشناسی طراحی فرش

منصوره طالبیان: کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

هاجر کمیلی: کارشناس ارشد نقاشی

مهنور مالکی پور: کارشناس ارشد نقاشی- استاد دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی اصفهان

شیوا مطیع: دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی

به منظور مشاهده رزومه مربیان روی هر اسم کلیک نمایید.