سبد خرید0

اگر مربی در حوزه کودک باشید، مطمئنا با این مساله مواجه بوده اید که دوست داشتید در زمینه کلاسی که می خواهید برگزار کنید اطلاعات جامع و به نسبت کامل داشته باشید و بر مبنای آن طرح درس و بازی طراحی کنید.
می دانیم که این کار به صورت تک نفره کاری زمان بر است و برای جامع و غنی بودن کاری دشوار است.
با توجه به این نیاز، شما می توانید با ما تماس بگیرید و موضوع خود را مطرح و از خدمات تخصصی ما در زمینه تدوین طرح درس بهره مند شوید. از آنجا که این کار به صورت گروهی انجام می شود، سرعت و دقت و غنای لازم را دارد.
تا کنون دو کارگروه «توجه و تمرکز» و «هوش هیجانی» به صورت تخصصی رو ی موضوعات متمرکز شده اند و طرح درس های مرتبط را تهیه نموده اند.
شما نیز اگر جز مربیانی هستید که تمایل دارید طرح درس خود را غنا ببخشید می توانید با آموزشگاه تماس بگیرید و موضوع خود را بیان کنید. تیم نارنج و ترنج در طی جلساتی با حضور شما و دوستانتان طرح درس نهایی را جمع بندی می نماید.
از آنجا که برای تدوین و تکمیل طرح درس ها در کارگروه نارنج و ترنج نگاه جامع به منابع لاتین و فارسی، و نیز نمونه های اجرا شده در مراکز ایران و جهان وجود دارد؛ این طرح درس ها در حد امکان کامل و کاربردی است و شما می توانید پس از یک دوره اجرا نیز، جلسه ای برای بازبینی و تغییر با توجه به تجربیات خود داشته باشید.
شما می توانید در این گروه لذت کار علمی گروهی ناب را تجربه کنید و از آن برای دیگر برنامه های خود استفاده کنید.