سبد خرید0

با توجه به حیطه تخصصی مدیریت آموزشگاه خانم مائده صنعتگر و آموزش های تخصصی بازی درمانی ایشان با دکتر فلیت، دانشجویان دانشگاه اصفهان و دیگر دانشگاه ها به منظور طی کردن دوره کارورزی در آموزشگاه حضور داشته اند.
این دانشجویان بعضا پس از طی مراحل مربیگری ویژه نارنج و ترنج، جز کادر مربیان آموزشگاه شده اند.