سبد خرید0

مائده صنعتگر بازی درمانگر مکتب راجرز، پس از گذراندن دوره آنلاین بازی درمانی دکتر فلیت، با داشتن سابقه بازی درمانی در فرهنگسرای خانواده، دشتستان، آیه و دانش؛ با توجه به استقبال مادران در آموزشگاه جلسات بازی درمانی و مشاوره کودک داشت.
پس از چندی ارجاعات متفاوت از مراکز مشاوره به منظور استفاده از خدمات بازی درمانی نارنج و ترنج انجام شد.