سبد خرید0

همانطور که می دانید سن استقلال از مادر به منظور حضور مستقل در کلاس حدود سن 3 سالگی می باشد. در این سن کودک آمادگی رشدی لازم برای جدا شدن از مادر و حضور در انواع کلاس ها را دارد.
حتما شما هم با این دغدغه مواجه بوده اید که کدام روش را برای جدا شدن ایمن کودکم انتخاب کنم، جدا شدن به مرور و یا یکدفعه؟
مشاهدات نشان می دهد که در مهدکودک ها و محیط های اموزشی از هر دو شیوه استفاده می نمایند. به این معنا که برخی می گویند این یک مرحله از رشد است و کودک باید خود را با شرایط جدید وفق دهد و در نتیجه با ادا چند جمله به مادر می گویند از محیط آموزشی بیرون برود و کودکان نیز دو گونه رفتار می کنند برخی به صورت بیرونی رفتار ها از جمله قشقرق راه انداختن، گریه کردن و ... را از خود نشان می دهند و برخی که روحیه ساکت و در خودتری دارند با چهره ای نگران ولی آرام به کلاس می روند.
برای اطلاع از بهترین شیوه جدا شدن مادر از کودک و چرایی و چگونگی آن به بخش «مقالات» مراجعه و اضطراب جدایی را جستجو کنید.
مائده صنعتگر مدیر آموزشگاه نارنج و ترنج با سابقه برگزاری کلاس بازی سلامت در خانه کودک شهرداری اصفهان فصلی نو در برگزاری کلاس های آن مجموعه ایجاد کرد.
تجربه خانه کودک در نارنج و ترنج ادامه پیدا کرد و رشد کرد و اکنون مرجع بسیاری مشاوران و مراکز درمانی در اصفهان است.
این کلاس در سالن شیشه ای اجرا می شود به نحوی که مادر در بیرون کلاس می نشیند و مشاور به او در مورد نحوه ارتباط کلامی مناسب در طی این دوره صحبت می کند و کودک به همراه مربی تخصصی این دوره در کلاس است و مادر را از پنجره های شیشه ای می بیند. این میزان از دیدن به مرور و با همراهی مادر و تسهیلگری مربی کم می شود.
تا کنون بیش از ؟ دوره و ؟ نفر ساعت در این کلاس حضور داشته اند. و با اطمینان می توان گفت 80 درصد کودکان با این شیوه از مادران به صورت ایمن جدا میشوند.
محتوای کلاس علاوه بر تسهیلگری در جهت جدا شدن ایمن از مادر عبارت است از: بازی های برای رشد مهارت های کلامی مورد نیاز برای حضور در کلاس های آتی، آموزش مهارت های پایه در کلاس بودن ششامل رعایت نوبت در بازی و صحبت کردن، حل تعارض به شیوه صحیح با همکلاسی ها، سهیم شدن در وسایل کلاس و گوش دادن به حرف مربی و تبعیت از او. کلیه این مهارت ها در قالب بازی، قصه و نمایش انجام می شود.