سبد خرید0

madarane

نارنج و ترنج: کارگاه مشاوره خانواده در مهد کودک مادرانه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نارنج و ترنج؛ مائده صنعتگر بعد از ظهر پنج شنبه 18 دی ماه93 در این کارگاه گفت: «بازی برای کودکان همچون کلام است برای بزرگسالان و گویا بازی زبان بین المللی کودکان به حساب می آید». این کارشناس ارشد مشاوره خانواده در ادامه پس از ذکر تمثیل ها و تجربیات عینی خود در اشاره به لزوم و تاثیر بازی با کودک؛ انواع بازی با توجه به مراحل رشد کودکان را تشریح کرد.

در پایان نمونه هایی از سه بازی ماسه، آب و بلوک بازی به عنوان سه بازی پایه به مادران آموزش داده شد. در ابتدای این کارگاه مستند کوتاهی با موضوع «شغل اصیل مادران» بر پرده نمایش داده شد.

تشیع مدیر مهد مادرانه در ادامه این جلسه پس از ذکر نکاتی برای بهبود روند آموزشی کودکان، جلساتی را با برخی از مادران به منظور مشاوره و بازی درمانی برنامه ریزی کرد.