سبد خرید0

به گزارش خبرنگار نارنج و ترنج، در راستاي اجرايي شدن  دستورالعمل رتبه بندی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در تاریخ 19 آذر 1393 طی  ابلاغي از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور جلسه ای در سالن شهید بهشتی اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

این جلسه اي با حضور ابوطالب جلالی مدير كل، خانم بهشتی رئيس انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد شهرستان، اكبر امانی مدير حراست، سيروس آئینه بندی رئيس مركز شهيد بهشتي، حسين مصلی نژاد رييس اداره مؤسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان و حضور موسسان آموزشگاه های آزاد استان برگزار گردید. مائده صنعتگر موسس و مدیر آموزشگاه نارنج و ترنج در کنار بیش از 134 نفر از موسسین آموزشگاهها در رشته های مختلف مراقبت و زیبائی و طراحی دوخت صنایع دستی و هنر، صنایع غذائی، فناوری اطلاعات در محل سالن اجتماعات شهيد بهشتي اصفهان به منظور ارایه نظرات و پیگیری روند اجرایی شدن طرح رتبه بندی آموزشگاه ها در این جلسه حضور به هم رسانید.

در ابتداي جلسه سيروس آئینه بندی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید بهشتی اصفهان ضمن خيرمقدم، در مورد دستور کار جلسه مطالبي را عنوان نمود.
و در ادامه جلالی مدیرکل آموزش فني و حرفه اي اصفهان به دو موضوع بسیار مهم یعنی پیگیری تحویل دفترچه های رتبه بندی آموزشگاهها با عنایت به اتمام فرصت تحویل آن و همچنین ارسال و ثبت آمار رصد کارآموزان آموزشگاههای آزاد که منجر به اشتغال در جامعه شده است جهت نشان دادن نقش و جایگاه آموزشگاهها در چرخه اشتغال به مراحل مختلف تصمیم گیری و برنامه ریزی اشاره نمود.

در پایان نیز رئیس مرکز شهیدبهشتی با ذکر این مطلب که بحث رتبه بندی با شرایط موجود آموزشگاهها بدون هیچ نگرانی و با همکاری خود موسسین باید انجام پذیرد به لزوم تسریع در ارسال مستندات تا پایان آذرماه تأکید و همچنین آمادگی خود و تمامی پرسنل شهرستان را در پاسخگویی و همکاری و همراهی با عزیزان بخش خصوصی تا حصول نتیجه اعلام نمود.