سبد خرید0
تاریخچه بازی: پنتاگو، بازی فکری و جذابی است که در سال ۲۰۰۴ توسط فردی سوئدی به نام توماس فلودن طراحی و ساخته شده است ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.
برخی اهداف بازی: افزایش تمرکز، هماهنگی چشم و دست، هدف گیری ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.
برخی اهداف بازی: افزایش سرعت عمل، دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست و کلام. ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.
برخی اهداف این بازی: افزایش دقت و تمرکز، افزایش سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست. ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.
برخی اهداف این بازی: تقویت حافظه، تقویت قوای جسمی، پیروی از دستورات و تمرکز. ادامه مطلب...
به زودی اطلاعات این دوره بارگذاری خواهد شد.