سبد خرید0

5zaban

هر کودکی زبان عشق خاصی دارد، و از این راه به بهترین وجه می تواند محبت والدینش را احساس کند.

 کتاب 5 زبان عشق کودکان نوشته گری چاپمن و راس کمپل با ترجمه سیمین موحد از نشر ویدا؛ به شما نشان می دهد که چگونه زبان اصلیِ عشق کودکتان را تشخیص دهید و به آن زبان و نیز چهار زبان دیگر عشق صحبت کنید تا فرزندتان محبت شما نسبت به خودش را احساس کند. کودک شما باید بداند که مورد مهر و محبت قرار دارد تا در آینده بتواند به فردی مسوول بدل شود. عشق رکن اساسی تبدیل کودک به یک بزرگسال بخشنده و با محبت است.

هدف نهایی پرورش کودک این است که در آینده به فردی پخته و بالغ بدل شود. همه ی جوانب رشد یک کودک به رکن عشق نیاز دارد. به عنوان مثال وقتی کودک محبت والدین را حس کند احساس خشم او را می توان به طور مثبت به مسیر دیگری هدایت نمود. وقتی او محبت شما را واقعی و دائمی بداند به احتمال قوی پیشنهادات و نظرات تان را خواهد پذیرفت.

این کتاب همچون کلاس زبان است زبانی برای بهبود گفتگوی محبت آمیز با کودکان! مطالعه این کتاب برای همه ی مادران دغدغه مند امر تربیت لازم و مفید است.

پیشنهاد کتاب از: منصوره طالبیان، کارشناس ارشد مشاوره مدرسه