سبد خرید0

بازی سلامت، یک سلسله جلسات بازی به منظور تقویت مهارت های کودک و به نوعی غنی سازی مهارتی کودک است.

از این طریق کوکان نه تنها یک سری مهارت ها را از طریق بازی فرا می گیرند بلکه مهارت های ارتباط جمعی، تعامل، حل مساله را نیز فرا می گیرند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اهداف این دوره و همچنین مهارت هایی که کودکان از طریق بازی فرا خواهند گرفت، با ما تماس حاصل فرمایید.

برای دریافت کاربرگ شماره 1 ویژه کودکان ثبت نام شده توسط خانه کودک در زمستان سال 1393، اینجا را کلیک نمایید و طبق دستور العمل اقدام نمایید.