سبد خرید0

sinibazi

این بازی توسط مهدی ف در اتاق بازی نارنج و ترنج، پیشنهاد شد و مورد استقبال بسیاری از بچه ها قرار گرفت.

 

روزی که زیر صابونی ها را برای اتاق بازی خریداری می کردم، هیچ وقت فکر نمی کردم بچه ها  و حتی خودم اینقدر از بازی با آنها لذت ببریم! وقتی زیر صابونی ها را با شتاب به دیوار یا سطوح صاف دیگر پرتاب می شود، به آن سطح می چسبد و هنگام جدا کردن آنها از دیوار صدایی ایجاد می شود که اکثر بچه ها را ترغیب می کند که این بازی را ادامه دهند!

و اما بازی که با استفاده از سینی و زیر صابونی ها مذکور می توان انجام داد:

برخی اهداف این بازی: تقویت توجه و دقت، هماهنگی دست و چشم، آموزش رنگ

وسایل مورد نیاز: چند عدد سینی پلاستیکی، چند زیر صابونی یا اجسام دیگری که قابلیت چسبیدن به سطوح صاف و صیقلی را دارد. زیر صابونی ها در شکل نشان داده شده است و در پلاسکو فروشی ها موجود است.

روش بازی: این بازی به صورت تک نفره و یا چند نفره، رقابتی و یا غیر رقابتی قابل اجرا است. به ترتیب سینی ها را در کنار دیوار قرار دهید، رهبر بازی رنگ یک سینی را اعلام می کند و شرکت کننده ای که نوبتش است سعی می کنند که زیر لیوانی ها را به سمت سینی مذکور، پرتاب کند. حتی می توان رنگ زیر لیوانی را نیز به بازی اضافه کرد یا حتی شکل زیر لیوانی را. مثلا «پروانه سبز-قرمز» یعنی پروانه سبز را به سمت سینی قرمز پرتاب کن.

لازم به ذکر است که روش و قوانین بازی بوسیله خود بچه ها قابل تغییر است.