سبد خرید0
مکعب روبیک و یا به عبارتی مکعب سه بُعدی روبیک نخستین بار در سال 1974 / 1353 توسط یک استاد معماری مجار با نام ارنو روبیک طراحی و...
اگر جز افرادی هستید که چالش ذهنی را دوست دارید و کنجکاو و خلاق هستید مطمئن باشید با مکعب روبیک لذت مضاعفی را تجربه خواهید کرد....