سبد خرید0

formvarang

فرم و رنگ مفهموم و یکدیگر را تقویت می کنند. سه شکل اصلی مربع، مثلث و دایره را با سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی نشان خواهیم داد.

مربع: در مربع دو جوهر اصلی فرم، یعنی دو خط افقی و دو خط عمودی همدیگر را قطع می کنند که طول و عرض آن برابر است. مربع نماد مادیت است. سنگینی و سختی فراوانی دارد. در خط هیروگلیف مصری برای نمایش زمین به کار برده شده و دارای تمام خصوصیات مادی زمین است. سابقه ی تاریخی این شکل را به یونانی ها نسبت می دهند. مربع دارای خصوصیاتی است که می توان ان را با رنگ قرمز موافق دانشت و زن و تاریکی قرمز با زیبایی و سختی مربع برابری می کند.

مثلث: با تقاطع سه خط مورب به وجود می آید. مفهوم جنگ جویی و حمله و تعرض را می رساند و با رنگ زرد برابر و هم خاصیت است. مشتقات مثلث، لوزی و ذوزنقه و شکل زیگزاگ هستند که وزن و سنگینی خاصی دارند و می توانند نماد اندیشه و تفکر باشند و روشنی آن ها به اندازه ی رنگ زرد است.

دایره: حرکتی پایدار و دورانی روحی سطح است. دیدن دایره به انسان حالت مستی می دهد، در حالی که مربع احساس شدت و خشونت را به وجود می اورد. دایره با حرکت نرم و صافی که دارد نماد روح و روان است. چینی های قدیم دایره را برای نشان معابد و مربع را برای نمایش کاخ های شاهان به کار می بردند. دایره نماد خورشید در نجوم است که نقطه هایی را در وسط آن قرار می دادند.

شکل های منحنی، بیضی، تخم مرغ و امواج شکل های دارای کاراکتر دایره هستند. رنگی که با دایره و خصوصیات آن برابری می کند، آبی صاف و شفاف است. رنگ آبی ایجاد آرامش می کند و مانند دایره عمق و فضای معنوی دارد.

به طور خلاصه می توان گفت: مربع، سکون و آرامش را نشان می دهد. مثلت، اندیشه، فکر و حرکت و دایره مفهوم روح و روان و ابویت را نشان می دهد. اگر بخواهیم اشکالی برای رنگ های درجه دوم در نظر بگیریم باید برای ذوزنقه رنگ نارنجی، برای سبز مثلثی که اضلاع منحنی دارد و برای بنفش شکل بیضی ناقص را انتخاب کنیم.

منبع: رنگ ایتن ترجمه دکتر محمد حسین حلیمی