سبد خرید0

dokhtaraneh

 آموزشگاه نارنج و ترنج یک دوره کارگاه بازی های فکری ویژه دختران حبیب آباد اصفهان برگزار کرد:

 

سه شنبه 15 مهر ماه 1393 در یکی از مراکز فرهنگی وابسته به بسیج منطقه حبیب آباد، کارگاه آموزش بازی های فکری به سرپرستی سرکار خانم مائده صنعتگر برگزار شد.

کارگاه با بیان کلیاتی درباره بازی و تولید کنندگان معتبر بازی های فکری در ایران و تاثیر بازی بر ذهن و روان آغاز شد. پس از آن دختران به گروه های 4 نفره تقسیم شدند و پس از آموزشاستراتژی های هر بازی، با یکدیگر به رقابت پرداختند. بازی های آموزش داده شده در این دوره عبارت بود از: جینگا، پنتابال، تیزبین، ابلون، اتللو، قایم موشک، شوکوپارک و بلاک آس.

در ادامه جلسه پیشنهاداتی  به مسوولین مرکز فرهنگی هاجر حبیب آباد، به منظور افتتاح مرکز بازی با همکاری آموزشگاه نارنج و ترنج ویژه نوجوانان ارایه گردید.