سبد خرید0

 

تیزبین اعداد و اشکال یک بازی کارتی است که برای تقویت قوه بینایی و تمرکز و دقت کودکان مناسب است.

رده سنی: 3 سال به بالا

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفر 

هدف بازی: هدف از این بازی افزایش هوش و تمرکز می باشد.

محتویات:

31 کارت بازی

3 کارت راهنما                  

شرح بازی: تیزبین اعداد و اشکال یک بازی کارتی است که در هر کارت 6 تصویر وجود دارد، بین هر دو کارت، فقط یک تصویر مشترک می باشد. آن را تشخیص دهید و برنده شوید! البته در کنار بازی مطالب آموزشی ارزشمندی نیز یاد خواهید گرفت. برای انجام این بازی به چشم های تیزبین و کمی هم سرعت نیاز می باشد، این بازی را به روش های مختلف می توانید انجام دهید .

منبع: موسسه فرهنگی فکرانه