سبد خرید0

 

حافظه کوتاه مدت شما چطور است؟ آیا دوست دارید حافظه ی خود را تقویت کنید؟

رده سنی: 4 سال به بالا 

 

تعداد بازیکنان: 2 تا 6 نفره

هدف بازی: تقویت حافظه کوتاه مدت ،آموزش فعالیتهای گروهی و شناخت رنگ ها می باشد.

محتویات:

35 عدد کارت تصاویر

6 عدد تشتک پلاستیکی

1 عدد تاس رنگی          

شرح بازی: ابتدا 35 کارت تصاویر را روی میز در مقابل خود قرار دهید.سپس تشتک های پلاستیکی را بر روی 6 عدد از تصاویر قرار داده و مطمئن شوید که تمامی بازیکنان این مراحل را به دقت نگاه می کنند.در ادامه هریک از بازیکنان تاس رنگی را پرتاب کرده و با توجه به رنگ تاس اگر بتواند حدس بزند که زیر تشتک پلاستیکی همان رنگ چه تصویری است آن کارت را برای خود برداشته و تشتک پلاستیکی را بر روی تصویر دیگری قرار می دهد. ولی اگر اشتباه حدس بزند باید تشتک پلاستیکی را بر روی یک شکل دیگر قرار داده و نفر بعدی تاس بیندازد. برنده این بازی کسی است که کارتهای بیشتری جمع کرده باشد. این بازی باعث تقویت حافظه کوتاه مدت، آموزش فعالیتهای گروهی و شناخت رنگ ها می گردد.

منبع: موسسه فرهنگی فکرانه