سبد خرید0


بازی مار هوش، یک بازی فکری است که به صورت تک نفره انجام می شود

هدف بازی: باید طوری قطعات کنار هم قرار گیرد تا یک راه ممتد ساخته شود.

این بازی از 40 کارت در 4 مرحله (مقدماتی، متوسط، پیشرفته، ماهر) تشکیل شده است که در یک طرف هر کارت، قطعات انتخابی برای قرار گیری در کنار هم و در طرف دیگر ، راه حل چیدمان صحیح قطعات برای ایجاد یک خط ممتد آورده شده است.

محتویات:

 19 قطعه بازی

یک کیف برای قطعات

دستورالعمل بازی ها

 40 کارت بازی به همراه راه حل

روش بازی:

یکی از کارت های بازی را انتخاب کنید.

قطعات نشان داده شده روی کارت را بردارید.

قطعات را روی سطح صاف طوری کنار هم بگذارید که یک راه ممتد ساخته شود.

در آخر کارت را برگردانید و راه حل را ببینید.

منبعک موسسه فرهنگی فکرانه