سبد خرید0

 

بازی جفت چین، یک بازی فکری است که به صورت تک نفره انجام می شود.

هدف بازی: باید پازل های آبی و نارنجی طوری کنار هم قرار گیرند تا دو شکل کاملا مشابه ساخته شود.

این بازی از 40 کارت در 4 مرحله (مقدماتی، متوسط، پیشرفته، ماهر) تشکیل شده است که در یک طرف هر کارت، پازل های انتخابی برای قرار گیری در کنار هم و در طرف دیگر کارت، راه حل چیدمان صحیح پازل ها آورده شده است.

محتویات:

پازل نارنجی (10 عدد(

پازل آبی (10 عدد(

کیف پازل

بروشور روش بازی

 پایه نگهدارنده کارت ها

 40 کارت بازی به همراه راه حل

روش بازی:

یکی از کارت های بازی را انتخاب کنید.

پازل های آبی و نارنجی که روی کارت نشان داده شده اند را بردارید.

پازل ها را روی سطح صاف طوری کنار هم بگذارید که دو شکل آبی و نارنجی بسازید و هر دو شکل کاملا شبیه هم باشند.( پازل ها را کنار هم بگذارید نه روی هم)

شکل نارنجی را بر روی شکل آبی قرار دهید. اگر هر دو شکل کاملا روی هم قرار گرفتند، شما برنده شده اید و اگر نه، دوباره سعی کنید.

در آخر کارت را برگردانید و راه حل را ببینید

منبع: موسسه فرهنگی فکرانه