سبد خرید0

14001

 در آغاز سال 1393 و همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه جانبی بازی و اسباب بازی تهران فرصت را غنیمت شمردیم و به منظور تهیه تجهیزات و کتب مرتبط با کار کودک، سفری یک هفته ای به همراه خانم ها شیوا مطیع و فروزنده اعتزازیان به تهران داشتیم. 

 

روز جمعه 5 اردیبهشت به همراه خانم اعتزازیان در همایش انجمن اریگامی ایران شرکت نمودیم و به همراه خانم مطیع هم به منظور خرید تجهیزات و کتاب و بازی فکری و اسباب بازی برای طرح جدید آموزشگاه، به نمایشگاه کتاب و بازارهای مربوطه گذاری داشتیم.

در نمایشگاه کتاب، آقای حسینی بای و گزارشگر شبکه سه ما و چمدان کتاب هایمان را سوژه خبری خود کردند! نمی دانم کسی گزارشش را دیده یا نه؟؟؟؟

14002

در غرفه نشر توکا نیز ملاقاتی با آقای اسد الله شعبانی نویسنده و شاعر کودک و نوجوان داشتیم و قرار همکاری برای تصویرسازی کتاب های ایشان گذاشته شد.

سرانجام با سه چمدان و یک ساک دستی و کوله ای پر از خاطره به اصفهان بازگشتیم.

منتظر شما و کودکان مهربانمان در اتاق بازی مان هستیم./